چمن زن

چمن زن چیست ؟

کوتاه نمودن چمن ها در قدیم با ابزار ابتدایی مانند قیچی صورت می گرفت. اما امروزه این عمل بوسیله چمن زن قادر به کوتاهی چمن در سطح وسیعی صورت می گیرد.

جمع آوری چمن در این نوع دستگاه ها به دو گونه می باشد، برخی ماشین ها دارای مخزن جهت جمع آوری چمن کوتاه شده می باشند و برخی فاقد مخزن هستند. ماشین های چمن زن از نظر سوخت به شارژی و بنزینی و به دو نوع دستی و موتوری قابل تقسیم بندی هستند. البته نوع موتوری آن شامل دوچرخ، سه چرخ و چهار چرخ نیز می باشد.

انتخاب چمن زن مناسب

ادامه مطلب